Giỏ hàng

TEKON

Được thành lập từ năm 2014, TEKON là nhà cung cấp giải pháp hướng đến khách hàng bằng cách cung cấp các hệ thống đo lường đảm bảo độ chính xác, an toàn và độ bền cao nhất, chẳng hạn như:
+ Máy phân tích chất lượng pin, 

+ Máy phân tích chất lượng điện năng

+ Hệ thống kiểm tra hiệu suất EES

+ Máy phân tích biến áp

+ Thử nghiệm ev / hev và bơm động cơ được thử nghiệm trong ứng dụng thử nghiệm RMS, FMS và EMS