Giỏ hàng

Chính sách bảo hành

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương cam kết bảo hành cho Khách hàng đối với bất kỳ khiếm khuyết về thiết kế, sản xuất và/hoặc vật liệu ảnh hưởng đến Hàng Cung Cấp trong mười hai (12) tháng kể từ ngày giao hàng. Do vậy, nếu Khách hàng nhận thấy khiếm khuyết/ hư hỏng ảnh hưởng đến Hàng Cung Cấp, công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương cam kết khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế Hàng Cung Cấp trong điều kiện và bằng chi phí của công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương (bao gồm chi phí đi lại của nhân viên, tháo dỡ /lắp ráp lại) để Hàng Cung Cấp hoạt động tuân theo đầy đủ các quy định của Hợp Đồng và việc sử dụng như được dự định.

Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương chỉ bảo hành sản phẩm, thiết bị theo tiêu chí bảo hành đề ra của Nhà sản xuất. Không bảo hành do cách lỗi khách quan như tác động môi trường không đảm bảo, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn va đập ảnh hưởng đến thiết kế máy… Và các lỗi chủ quan do người sử dụng không bảo quản, vận hành không đúng qui cách và tác động ngoài phạm vi cho phép đến thiết bị.

Các điều kiện bảo hành sẽ được nêu rõ trong giấy Chứng nhận bảo hành.

Trường hợp xảy ra sự cố, trong vòng 24 giờ từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại từ người có thẩm quyền của bên Khách hàng, bên vông ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương cử người liên hệ ngay để xác định nguyên nhân, lập phương án giải quyết sự cố. Bên công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương có trách nhiệm trong phạm vi của mình thu thập thông tin liên quan đến sự cố, tư vấn, giải pháp từ nhà sản xuất, phương tiện, dụng cụ để phối hợp với bên Khách hàng, bao gồm việc có mặt tại hiện trường nếu cần thiết trong vòng 48 tiếng để giải quyết, khắc phục sự cố.

Trường hợp thiết bị không thể sửa chữa, bảo hành tại chỗ thì công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương sẽ chịu mọi chi phí để đưa thiết bị đi bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất cho đến khi giao lại thiết bị đến kho của Khách hàng. Phương án bảo hành và tiến độ bảo hành sẽ được hai bên thống nhất với tinh thần hợp tác, dựa trên tình hình thực tế để đảm bảo thiết bị có thể vận hành trở lại trong thời gian sớm nhất có thể. Thời gian bảo hành còn lại sẽ không bao gồm thời gian giải quyết sự cố và tính từ khi thiết bị vận hành bình thường sau khi bảo hành