Giỏ hàng

Hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt với giá trị dưới 20.000.000 (hai mươi triệu đồng)

2. Thanh toán bằng chuyển khoản

Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương

Số Tài khoản: 088.1000.438.908 (tài khoản VND)

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN-(Vietcombank)-CN Gia Định

Điều khoản thanh toán sẽ được ghi rõ trong hợp đồng mua - bán giữa công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương và khách hàng và đạt được sự đồng ý của hai bên trước khi ký kết Hợp đồng