Giỏ hàng

Chính sách vận chuyển

Việc giao hàng sẽ được tiến hành sau khi Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương xác nhận được giao dịch với quý khách bằng hợp đồng ký kết giữa hai bên.

1. Địa điểm giao hàng:

- Hàng hóa sẽ được giao tại kho khách hàng hoặc theo địa chỉ được thỏa thuận trước giữa hai bên. Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương sẽ có bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ đi bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng cách sử dụng thiết bị. (nếu cần)

2. Thời gian giao hàng: 

+ 4 - 6 tuần kể từ khi ký hợp đồng và tạm ứng đợt 1 đối với hàng hóa, thiết bị nhập mới từ hãng ở nước ngoài;

+ 2 - 7 ngày tùy các tỉnh/thành phố, đối với hàng hóa, thiết bị có sẵn trong kho của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương

3. Bốc dỡ hàng hóa: 

Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bốc hàng và phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương dỡ hàng từ phương tiện vận tải của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương trong điều kiện bảo quản tốt nhất để tránh những tổn thất hư hỏng trong quá trình bảo quản.