Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Đồng hồ đo - phân tích công suất PEL103

Email

Product: Đồng hồ đo - phân tích công suất
Model: PEL103
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

Data sheet

Chi tiết

Giới thiệu đồng hồ đo công suất và năng lượng PEL 103

Đồng hồ đo công suất và năng lương PEL có thiết kế tiện lợi, phù hợp với các loại tủ điện.

Máy ghi PEL103 cung cấp đồng thời phép đo công suất và đo năng lượng.

Máy có thể lắp đặt đơn pha và 3 pha có hoặc không có trung tính, cũng như các cấu hình khác

Có thể thực hiện đo lường mà không cần cắt nguồn cấp điện

Đồng hồ PEL 103 có tích hợp Bluetooth, Ethernet và giao tiếp USB

Máy có cảm biến có thể tự động nhận dạng được kết nối

Giá trị ghi, đọc được ghi trên thẻ SD và SD-HC

Máy sử dụng phần mềm chuyển đổi-phân tích PEL.

Chức năng khác:

  • Điện áp lên đến 1,000 V
  • Dòng điện lên đến 10,000 A
  • Tỉ số biến áp/ tỉ số biến dòng lên đến 650,000 V/ lên đến 25,000 A
  • Giá trị công suất từ 10 W đến 10 GW/Gvar/GVA
  • Năng lượng lên đến 4EWh / 4 EVAh / 4 Evarh
  • Góc pha: cos φ, tan Φ, PF
  • Sóng hài lên đến 50 bậc
  • Thẻ nhớ SD 2 GB (thẻ nhớ SD-HC lên đến 32 GB)

>> Xem thêm: Kìm đo công suất và sóng hài

>> Xem thêm: Thiết bị đo - thử nghiệm về điện trở

--------------------------

Tìm kiếm liên quan: Máy thử relay thông minh, Máy tinh lọc dầu máy biến áp, Máy thử CT/PT