Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy đo tốc độ vòng quay C.A 1727

Email

Product: Máy đo tốc độ vòng quay
Model: C.A 1727
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

 Data Sheet - measuring the environment

Chi tiết

Máy đo tốc độ vòng quay C.A 1727 là thiết bị đơn giản dể sử dụng, cung cấp nhiều khả năng đo lường vòng quay có hoặc không có tiếp xúc với đối tượng đo.

Đo tốc độ vòng quay có và không có tiếp xúc: 6 rpm đến 99.999 rpm

Đo lường: 0 đến 99.999

Bộ nhớ: 4000 điểm

Phần mềm đo tốc độ vòng quay cho phép ghi dữ liệu và phân tích

 

>> Xem thêm datasheet máy đo tốc độ vòng quay C.A 1727

 

Tags: >>Máy đo tốc độ vòng quay  >>Đo điện trở tiếp xúc >>Thử relay  >>Lọc dầu máy biến áp