Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy thử nghiệm máy cắt (CB) HISAC Swift

Email

Product: Máy thử nghiệm máy cắt (CB)
Model: HISAC Swift
Nhà sản xuất: SCOPE
Chi tiết

Mô tả

 • CBOA phổ biến để thử tất cả loại CBs - LV & HV
 • Việc kiểm tra được thực hiện nhanh, hiệu quả bằng cách đo thời gian C, O, C-O, O-C & O-C-O. 
 • Tiết kiệm thời gian và lượng hoạt động của CB bằng cách kiểm tra tất cả các thông số quan trọng của các cực/ điểm ngắt.
 • Làm tăng tiếp xúc phụ bằng việc đo thời gian tiếp điểm phụ.
 • Lành tăng cuộn dây Close / Trip của cả ba cực cùng một lúc.
 • Bộ nhớ On-board.
 • Kết quả thử nghiệm để tải về trực tiếp PC/Laptop.
 • Phần mềm phân tích và quản lý dữ liệu.
 • Điện trở tiếp xúc của các tiếp xúc chính.
 • Thay đổi lịch bảo trì dựa theo các điều kiện. 
 • Được thiết kế để làm việc chắc chắn trong điều kiện switchyard HV sống đảm bảo an toàn vận hành và khả năng lặp lại kết.

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thếMáy thử CT/PT, Phân tích máy cắt (CB), Kiểm tra cách điện dầu

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...

 

Thông số kỹ thuật

Kích hoạt tùy chọn O, C, C-O, O-C, O-C-O
Kênh thời gian 6 : 1 main + 1 PIR per pole, 3 poles Simultaneously
Kênh thời gian tiếp xúc phụ 2 : Dry / Wet - Selectable
Độ phân giải thời gian 50µS
Kênh dòng cuộn 1 : Trip & Close coil current
Tốc độ lấy mẫu tối đa 20 kC
Điện trở tiếp xúc Multiplexed 3 channels, 10A Max Up to 2â?¦, autoranging. Best resolution 0.1µâ?¦
Vận hành 320 x 240 pixel (117 x 88mm) colour touch screen
Bộ nhớ Up to 75 test results
Kết nối USB
Phần mềm phân tích quản lý Windows based CPLOT Software
Máy in Inbuilt 56mm Thermal Printer
Kích thước 435 x 315 x 175 mm
Trọng lượng 10 kg

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thếMáy thử CT/PT, Máy thử nghiệm phân tích máy cắt (CB), Kiểm tra cách điện dầu

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...