Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Kìm đo đa năng F03

Email

Product: Kìm đo đa năng
Model: F03
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Chi tiết

The F03 is a new pocket-size, all-purpose, small-diameter clamp, operated with one hand.

Ideal for U1000RO2V-1X185 2and H07RNF-1x702 cables or 20mmx5mm bars, it is a professional measurement tool (600V catIII).

Fully automatic, RMS AC & DC, the F03 is a must for all your measurements.

 • clamping: ø26mm
 • AC and DC intensity: 0.20 to 40/400A (600A peak)
 • AC and DC voltage: 0.20 to 40/400/600V (900V peak)
 • temperature (int, ext, °C, °F) by K couple
 • auto AC/DC - Hold
 • automatic DC zero
 • resistance: 0 to 4kΩ
 • continuity / buzzer
 • diode test
 • min/max/peak
 • automatic lead compensation
 • backlit display
 • range overrun buzzer
 • battery charge level
 • automatic stop
 • EN 61010-1 & EN 61010-2-032 600V - cat.III safety
 • dangerous voltage signal
 • dimensions: 70x193x37mm - weight: 260g

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thếMáy thử CT/PT, Phân tích máy cắt (CB), Kiểm tra cách điện dầu

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...