Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

kẹp dòng Y clamps

Email

Product: kẹp dòng
Model: Y clamps
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Chi tiết

Kìm được thiết kế cho đo lường dòng trung bình lên tới 600A AC. Nó có hàm răng cong lên cho phép người sử dụng để móc vào dây cáp và thanh dẫn điện nhỏ.

Có hai loại kẹp:

  • Kẹp Y1, Y2 và Y3 cung cấp dòng ra có thể được sử dụng bởi một máy đo vạn nặng, máy ghi dữ liệu hoặc các công cụ khác cùng có đường kính.
  • Kiểu Y4 và Y7 (kẹp với kết nối BNC ) cung cấp điện áp ra DC, theo tỉ lệ với dòng đo AC (1 mV/A hoặc 10 mV/A).