Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Kẹp dòng MINI 09

Email

Product: Kẹp dòng
Model: MINI 09
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Chi tiết

Ampe kế kìm 150 A AC 

Thông số kỹ thuật:

- Đầu ra thông qua kết nối dây an toàn, đường kính: 4 mm

- 600 V CAT III / 300 V CAT IV

- Đầu ra điện áp DC thích nghi với độ nhạy thấp với điện áp AC nhỏ trên thiết bị nhất định