Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

kìm đo dòng điện F3N

Email

Product: kìm đo dòng điện
Model: F3N
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Chi tiết

Kìm F3N phân tích dòng điện AC cho đo lường công suất thấp và trung bình trong trang bị điện với dòng điện cực đại lưu thông trong dây dẫn nhỏ hơn 1000A.

 • Giá trị TRMS của dòng điện từ 300mA tới 400A – 700A và 1000A đỉnh (2 cal).
 • Tần số cố định hoặc biến đổi  từ 0.5Hz tới 10kHz
 • Màn hình hiển thị 10000-bộ đếm
 • Đo giá trị "Đỉnh" (1ms) của dòng điện.
 • Đo giá trị "SMOOTHED" dòng điện và tần số (3s)
 • Đo giá trị min, max và trung bình
 • RECORD, HOLD, RANGE
 • 40-đoạn biểu đồ cột tương tự hiển thị giá trị tức thời
 • Mức sạc pin; tự động dừng
 • Kẹp tối đa: ø42mm
 • Tính an toàn điện IEC 1010 600V Cat III-2
 • Kích thước: 232 x 98 x 44mm; khối lượng: 500g