Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Đồng hồ vạn năng cầm tay C.A 5011

Email

Product: Đồng hồ vạn năng cầm tay
Model: C.A 5011
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

 Data sheet

Chi tiết

TRMS đồng hồ vạn năng C.A 5011 cho giá trị RMS đúng cho dù tín hiệu hình sin hay bị bóp méo. Nó phù hợp cho tất cả các loại cài đặt, thậm chí có những cái gọi là tải phi tuyến tính.

Thông số kỹ thuật:

 • Tự nhận biết AC/DC
 • Điện áp AC/DC : 400mV lên tới 1,000V (5 thang đo.)
 • Tần số sử dụng: 20Hz lên tới 10kHz
 • Sai số: 0.5% - trở kháng: 10MΩ
 • Cường độ AC/DC : 400µA lên đến 10A (6 thang đo.)
 • Điện trở: 400Ω to 40MΩ (6 thang đo.)
 • đo thông mạch: (R < 400MΩ) và kiểm tra diode
 • tần số: 4kHz lên đến 400kHz (3 thang đo.)
 • LED chỉ thị cầu chì
 • LED "Voltest" hiện lên nếu có điện áp trong việc sử dụng Ω kế và thông mạch
 • Chức năng hiện giá trị cực đại và giữ giá trị
 • Được sử dụng như một điện kế
 • Đèn nền hiện thị
 • IEC 1010-1 1,000V Cat III
 • Kích thước: 160 x 105 x 56mm. Khối lượng: 500g