Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Resistance Measurement KOCOS-PROMET 200

Email

Product: Resistance Measurement
Model: KOCOS-PROMET 200
Nhà sản xuất: KOCOS
Chi tiết
  PROMET 100 PROMET 200 PROMET 600
Test current 5 to 100 ADC 10 to 200 ADC 20 to 600 ADC
Accuracy class ±0.1 % ±0.1 % ±0.1 %
Measuring ranges 1 µΩ...500 mΩ 1 µΩ...500 mΩ 0.5 µΩ...250 mΩ
Output voltage 6 V 6 V 6 V
Operation Membrane keypad with 4 function keys, jog dial, PC
Display Alpha-numeric LCD screen, 4 x 20 characters
Remote control
Power supply 85 to 265 VAC, 47 to 63 Hz, 120 to 265 VDC
Housing 3U half-rack 3U half-rack 3U three-quarter rack
Dimensions [BxHxT] (257 x 160 x 326) mm (257 x 160 x 326) mm (637 x 160 x 386) mm
Weight 6.1 kg 7.6 kg 12.5 kg

-----------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số biếnMáy thử CT/PT, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thế, Máy đo điện trở cuôn dây, đo điện trở nhỏ, kìm đo điện trở đất,

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Kìm đo công suất-sóng hài.