Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy phân tích năng lượng mặt trời FTV100

Email

Product: Máy phân tích năng lượng mặt trời
Model: FTV100
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

 Datasheet

Chi tiết

Description

The FTV100 can be used to measure and display all the physical and electrical parameters of solar power installations simultaneously while also storing them

This highly-effective instrument can perform all the measurements needed to calculate the efficiency of the solar power installation:

  • Electrical power survey
  • Calculation of solar panel efficiency
  • Calculation of inverter efficiency

Technical specifications

  •  Voltage up to 1,000 VDC / 600 VAC
  • Current up to 1,400 ADC / 3,000 AAC
  • AC/DC power: 20,000 WDC / 1,200 kWAC
  • Data recorder: up to 10 instrument configurations can be prerecorded in the memory
  • IEC 61010 600 V CAT IV – 1,000 V CAT III
  • IP67 closed / IP54 open

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thế...

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...