Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Thiết bị đo và phân tích công suất PEL102

Email

Product: Thiết bị đo và phân tích công suất
Model: PEL102
Nhà sản xuất: Chauvin Arnoux
Download documents:

Data sheet

Chi tiết

Thiết kế tiện lợi, từ hóa, và phù hợp với các loại tủ điện, máy ghi PEL102 cung cấp đồng thời các phép đo công suất và năng lượng.

 • Lắp đặt với hệ thống điện một pha, hai pha và ba pha có hoặc không có trung tính, cũng như các hệ thống khác
 • Thực hiện mà không cần cắt nguồn điện
 • Giao tiếp Bluetooth, Ethernet và USB
 • Tự động nhân dạng cảm biến được kết nối
 • Ghi trên thẻ SD và thẻ SD-HC
 • Thời gian thưc kết nối máy tính và sử dụng phần mềm PEL phân tích

Chức năng khác:

 • Điện áp đo lên tới 1,000 V
 • Dòng điện đo tới 10,000 A
 • Tỷ số biến áp / tỷ số biến dòng lên đến 650,000 V / 25,000 A
 • Giá trị công suất từ 10 W lên đến 10 GW/Gvar/GVA
 • Năng lượng đo đến 4EWh / 4 EVAh / 4 Evarh
 • Pha: cos φ, tan Φ, PF
 • Sóng hài đo đến 50th bậc
 • Thẻ nhớ 2 GB SD ( thẻ SD-HC lến đến 32 GB)

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thế...

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...