Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy thử Rơle KOCOS-ARTES 560

Email

Hot

Product: Máy thử Rơle
Model: KOCOS-ARTES 560
Nhà sản xuất: KOCOS
Download documents:

 Datasheet

Chi tiết

Bộ thử nghiệm relay (rơ le) thu gọn cho thử nghiệm 3 pha với bộ khuyếch đại dòng mạnh mẽ cho thử nghiệm rơle kỹ thuật số và rơle tự cấp nguồn.

-----------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy thử Relay 6 kênhMáy thử Relay 3 kênh, Bộ thử Relay thông minh, Máy thử Relay 1 pha