Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy thử nghiệm máy cắt (CB) KOCOS-ACTAS P6

Email

Product: Máy thử nghiệm máy cắt (CB)
Model: KOCOS-ACTAS P6
Nhà sản xuất: KOCOS
Chi tiết
Control outputs
1 x opening coil
1 x closing coil
1 x external micro-ohm module
Analog measurement inputs
1 x coil current
1 x coil/station voltage
1 x motor current via shunt
2 x external sensor (travel/pressure)
1 x micro-ohm current
1 x micro-ohm voltage
1 x sensor input (current clamp) +/- 2 V
1 x incremental travel transducer
1 x AUX in +/- 10 V
Binary measurement inputs
3 x 2 main and resistive contacts
2 x 4 auxiliary contacts

--------------------------

Tìm kiếm liên quan:

Máy phân tích chất lượng điện, Máy phân tích công suất-sóng hài, Máy đo đa năng, Máy đo cầm tay, Đồng hồ đo công suất, Máy kiểm tra cách điện, Máy kiểm tra an toàn, Máy đo tỷ số,...

Máy thử relay (rơ le), Máy thử relay thông minh, Máy thử nhị thứ, Máy bơm dòng, Máy tạo dòng, Máy thử cao thếMáy thử CT/PT, Phân tích máy cắt (CB), Kiểm tra cách điện dầu

Máy lọc dầu, máy tái chế dầu, máy tinh lọc dầu, máy khử khí dầu máy biến áp,...