Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Schuetz-Messtechnik

Máy đo tỷ số biến 3 pha

Model: PWR3A

Schuetz-Messtechnik

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm