Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

Schuetz-Messtechnik

Máy đo tỷ số biến 3 pha

Model: PWR3A

Schuetz-Messtechnik

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm