Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

KOCOS

Đo điện trở tiếp xúc

Model: KOCOS-PROMET 100

KOCOS

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm