Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Máy phân tích quá trình cháy ECA 450

Email

Product: Máy phân tích quá trình cháy
Model: ECA 450
Nhà sản xuất: Bacharach
Download documents:

Data Sheet

Chi tiết

Thông số kỹ thuật:

Dữ liệu đo
Oxygen 0.1 đến 20.9%
Carbon Monoxide (hydrogen compensated) 0 đến 4,000 ppm
Carbon Monoxide High 4,001 đến 80,000 ppm
Nitric Oxide* 0 đến 3,500 ppm
Nitrogen Dioxide* 0 đến 500 ppm
Sulfur Dioxide* 0 đến 4,000 ppm
Combustibles 0 đến 5% (application dependent)
Stack Temp. -4 đến 2400°F (-20 to 1315°C)
Primary/Ambient Temp. -4 đến 999°F (-20 to 999°C)
Pressure/Draft -27.7 đến 27.7 inches of Water
Dữ liệu tính toán
Hiệu suất cháy 0.1 đến 100.0%
Khí dư 1.0 đến 250%
Carbon Dioxide(dry basis) 0 đến fuel dependent maximum
NOx 0 đến 4,000 ppm
NOx (ref. to %O2) 0 đến 17,000 ppm
CO (ref. to %O2) 0 đến 99,9999 ppm
NO (ref. to %O2) 0 đến 14,900 ppm
NO2 (ref. to %O2) 0 đến 2100 ppm
SO2 (ref. to %O2) 0 đến 17,000 ppm
Khác
Nguồn Bộ chuyển nguồn AC với pin được gắn trong. Điện áp qua adapter từ 100 đến 240V. Pin sạc đầy sử dụng tối thiểu trong 8 giờ.
Bơm và đầu dò

Có 2 bơm. Bơm 1 là gas tới cảm biến. Bơm 2 là không khí sạch tới để tẩy sạch các cảm biến CO tầm thấp khi mức độ CO vượt quá 400 ppm.

Đầu dò bao gồm 1 đầu dò tiêu chuẩn và ống lắp ráp được trang bị một bẩy nước, lọc bụi, ngưng dò, ống 15 feet, và ống dò 12-inch.

Kích cỡ 13.5"H x 18.5"W x 9"D (342.9 x 467.0 x 228.6 mm)
Trọng lượng 25 lbs (11.34 kg)
Bảo hành 12 tháng