Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

Giới thiệu thiết bị đo điện trở cuộn dây

Máy biến thế hay Máy biến áp, là loại máy có tác dụng truyền đưa tín hiệu điện giữa các mạch điện thông qua cảm ứng điện từ. Thông thường máy biến áp bao gồm cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp cả hai cuộn đều được liên kết qua trường điện từ. Khi một máy biến áp được đưa dòng điện với một mức điện áp vào cuộn sơ cấp chúng sẽ tạo ra các trường điện từ. Và các trường điện từ đó theo định luật của Faraday thì nó sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng ở cuộn dây thứ cấp, sau đó sẽ truyền năng lượng qua lõi cuộn dây...

Read more...

New product release NS610

NS610, the handheld digital analyzer is a specialized device for testing IEC61850. The main applications are for automatically analyzing and sending MESSAGE based on standard as IEC61850-8-1(GOOSE)、IEC61850-9-2/LE and IEC60044–7/8 ,NS610 can also support time synchronization of IRIG-B and IEC61588(IEEE1588) and optical power test…, NS610 with stable and humanized operation system, is the indispensably portable solution for digital substation maintenance...

Read more...

New product release PW446i

PW466i (6*20A, 6*150V) is a powerful secondary injection equipment with 6-currents and 6-voltages sources. This advanced relay testing set is capable of testing differential relay and synchronizing relay. Optional upgrade is available to support the test of IEC61850 relay.

Read more...