Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

  

THƯ CHÚC TẾT 2016

 

Thông Báo

Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết như sau:

+ Thời gian nghỉ: 05/02/2016 - 14/02/2016 (27/12 - 07/01 Âm lịch)
+ Bắt đầu đi làm lại: 15/02/2016 (08/01 Âm lịch)

Trân trọng.