Patek

2018 BANNER PATEK pt_ELECTRICAL_2 valiu_2017 PONOVO GLOBECORE CA

Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Xem tiếp...

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm - Quảng Nam đang được triển khai với mục tiêu đóng điện muộn nhất vào tháng 6/2016. Ngoài sự nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung - chủ đầu tư, rất cần sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền và nhân dân địa phương.

Xem tiếp...

20th~29th June, the engineers from PONOVO gave training and demonstration in Singapore and Indonesia for one week. In Singapore, the engineers went to Rotary Switchgear company and gave training on POM2 here.

Xem tiếp...

On 16th March, PONOVO is invited by Washington State University (WSU) to attend the 2012 Phasor Measurement Unit (PMU) conference jointly organized by IEEE. The academic leaders, such as Ken Martin the father of PMU, the equipments manufacturers, such as PONOVO, ABB. ALSTOM, RTDS and FLUKE, and the famous laboratories, such as IEEE and Pacific Northwest National Laboratory, are present in the meeting.

Xem tiếp...