Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

 

  • Dòng: 6*15A
  • Áp: 4*150V
  • Kích thước: 256*110*395 mm
  • Trọng lượngt: 8.8 kg

L336i có thể cập nhật theo tiêu chuẩn thử nghiệm Relay bảo vệ IEC61850.

Kỹ sư về Relay đánh giá cao L336i bởi vì bằng cách dùng các mẫu thử nghiệm, nó có thể giúp đơn giản hóa công việc của họ rất nhiều.

www.patek.com.vn