Patek

valiu_2017 pt_ELECTRICAL_2 PONOVO GLOBECORE CA

Chauvin Arnoux đã và đang xây dựng mạng lưới  bán hàng trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua. Gồm tám công ty con ở châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như 150 đại lý độc lập và 3.000 cửa hàng bán hàng, tất cả các hỗ trợ phát triển quốc tế của mình. Tại Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật và Thiết bị Thái Bình Dương (PATEK) đang là đại lý ủy quyền của hãng.

Chauvin Arnoux luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, đo lường chặt chẽ, giám sát của sự phát triển công nghệ và Marketing. Được thiết kế trong phòng thí nghiệm ở Pháp, Áo hoặc Mỹ, các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy sau đó qua các bộ phận của ngành kiểm tra và thử nghiệm. Về nhựa và kim loại, bộ phận cơ khí thì được sản xuất tại Vire (Pháp), trong khi mạch in được khắc tại Villedieu (Pháp). Sau cùng là lắp ráp và thử nghiệm sản phẩm thực hiện tại các nhà máy ở châu Âu và Hoa Kỳ... Read more...